Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel:

KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY TK PRAVIDELNEJ
L1e a L2e ( len s evidenčným číslom) 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 4 roky
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M2, N2, N3, O3, O4 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
M3 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok,
po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie
každých 6 mesiacov
M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4 používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení
a vozidlo používané na taxislužbu
1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
T1 až T5 a R1 až R4 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3, O1 až O4, T1 až T5 a R1 až R4
používané v autoškole ako výcvikové vozidlo
1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok

 

Doklady o evidencii vozidla predkladané k EK a TK:

Obdobie vydávania
dokladov
Do 1.3.2005 Od 1.3.2005
do 1.6.2010
Od 1.6.2010
Vzhľad dokladu Doklady do 2005 doklady od 2005 do 2010 Doklady od 2010
Pôvodný názov dokladu Technický preukaz
motorového-prípojného vozidla
Osvedčenie o evidencii
vozidla
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II
Od 1.6. zodpovedá
dokladu
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť I
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II


UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354