!!! vyzdvihnutie vozidla u zákazníka a dovoz vozidla zdarma !!!

Vítame Vás na stránkach spoločnosti UNISTAV, prevádzkovateľa TK a EK
v Humennom.

Spoločnosť Unistav spol. s r.o. Vám ponúka kvalitné služby v oblasti technickej a emisnej kontroly vozidiel, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb.
Technická a emisná kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Doklady potrebné pre vykonanie EK a TK:

Technická kontrola pravidelná a opakovaná Osvedčenie o evidencii alebo jeho overenú kópiu spolu s potvrdením polície o zadržaní originálu.
Osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.
Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
Pri TK opakovanej aj protokol z predchádzajúcej kontroly.
Emisná kontrola pravidelná a administratívna Osvedčenie o evidencii alebo jeho overenú kópiu spolu s potvrdením polície o zadržaní originálu.
Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
Technická alebo emisná kontrola zvláštna
(môže byť vykonaná aj mimo lehôt na žiadosť majiteľa
alebo vodiča)
Osvedčenie o evidencii alebo jeho overenú kópiu spolu s potvrdením polície o zadržaní originálu.
Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.

 

Doklady o evidencii vozidla predkladané k EK a TK:

Obdobie vydávania
dokladov
Do 1.3.2005 Od 1.3.2005
do 1.6.2010
Od 1.6.2010
Vzhľad dokladu Doklady do 2005 doklady od 2005 do 2010 Doklady od 2010
Pôvodný názov dokladu Technický preukaz
motorového-prípojného vozidla
Osvedčenie o evidencii
vozidla
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II
Od 1.6. zodpovedá
dokladu
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť I
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II


UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354