Ceny za výkon technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č. TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ Cena s DPH(EUR)
1. Motocykle (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) 12
2. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) 28
3. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);vybavené zariadením na pohon plynom 30
4. Ľahké prípojné vozidlá s mc < 0,75 t (O1) --
5. Prípojné vozidlá s mc > 0,75 t do 3,5 t (O2) 16
6. Individuálny dovoz vozidla - príplatok 6
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ Cena s DPH(EUR)
7. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) 9
8. Motocykle (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá (O2) 4
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE JEDNEJ KONTROLNEJ SKUPINY Cena s DPH(EUR)
9. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);
motocykle (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá (O2)
16
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY ADMINISTRATÍVNE Cena s DPH(EUR)
10. Všetky kategórie 6
P.č. Súvisiace služby Cena s DPH(EUR)
11. Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 4
12. Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 2
13. Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 3
P.č. EMISNÉ KONTROLY Cena s DPH(EUR)
14. Pravidelná EK - benzín 26
15. Pravidelná EK - diesel 26
16. Pravidelná EK - LPG/CNG 28
17. Opakovaná EK 26
18. Administratívna EK 6
19. Zvláštna EK 26

 UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354