Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel:

KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY TK PRAVIDELNEJ
M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M1 a N1 so vznetovým motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M2, M3, N2, N3, 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení
a vozidlo používané na taxislužbu
1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
T 4 roky po prvom prihlásení do evidencie
a potom každé 2 roky
M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok
M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom 1 rok po prvom prihlásení do evidencie
a potom každý rok

 

Doklady o evidencii vozidla predkladané k EK a TK:

Obdobie vydávania
dokladov
Do 1.3.2005 Od 1.3.2005
do 1.6.2010
Od 1.6.2010
Vzhľad dokladu Doklady do 2005 doklady od 2005 do 2010 Doklady od 2010
Pôvodný názov dokladu Technický preukaz
motorového-prípojného vozidla
Osvedčenie o evidencii
vozidla
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II
Od 1.6. zodpovedá
dokladu
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť I
Osvedčenie o evidencii
vozidla časť II


UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354