Ceny za výkon technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č. TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ Cena s DPH(EUR)
1. Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) 10,50
2. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) 19
3. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);vybavené zariadením na pohon plynom 24
4. Ľahké prípojné vozidlá s mc < 0,75 t (O1) 9
5. Prípojné vozidlá s mc > 0,75 t do 3,5 t (O2) 17,50
6. Individuálny dovoz vozidla - príplatok 6
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ Cena s DPH(EUR)
7. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) 7
8. Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá (O1, O2) 4
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE JEDNEJ KONTROLNEJ SKUPINY Cena s DPH(EUR)
9. Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);
motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá (O1, O2)
16
P.č. TECHNICKÉ KONTROLY ADMINISTRATÍVNE Cena s DPH(EUR)
10. Všetky kategórie 7
P.č. Súvisiace služby Cena s DPH(EUR)
11. Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 2
12. Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 2
13. Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 3
P.č. EMISNÉ KONTROLY Cena s DPH(EUR)
14. Pravidelná EK - benzín 17
15. Pravidelná EK - benzín OBD   (prvý krát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2005) 19
16. Pravidelná EK - benzín + LPG/CNG 19
17. Pravidelná EK - diesel 17
18. Pravidelná EK - diesel OBD   (prvý krát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2008) 19
19. Administratívna EK 7
20. Zvláštna EK 16

 UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354